23 Jun

Luokanopettaja Avointen Työpaikkojen klo Espoon Kaupunki Espoo

Tehtävänimike
Luokanopettaja
Yhtiö
Espoon Kaupunki
Sijainti
Espoo F19
Aloittamispäivän
23 Jun, 2018 22 days ago

Espoon Kaupunki Espoo tarvitaan kiireellisesti seuraavien asennossa varten Luokanopettaja. Lue tämä työpaikkailmoitukseen huolellisesti ennen hakemista. On olemassa joitakin pätevyys, kokemuksia ja taitovaatimuksia että työnantajat tarvitsevat. Tarkista onko urasi historia sopivat nämä vaatimukset? Varmistaa ymmärrät roolin haette ja tarkistaa, jos se sopii kanssa ammattitaitoa ja pätevyys.

Seurata verkossa suuntiin, suorittaa kaikki tarvittavat kentät, ja antaa kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta hakemuksesi oli toimitettava asianmukaisesti. Kun klikkaat 'Apply this Job' -painiketta (avautuvat uuteen ikkunaan) te ryhdytään hakulomakkeen. Täällä pyydetään antamaan henkilökohtaisia ja yhteystiedot, vastaamaan työhön liittyviin kysymyksiin, ja miten täytät avain valintakriteerit.

Luokanopettaja Avointen Työpaikkojen klo Espoon Kaupunki EspooTyöpaikka Yksityiskohdat:

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota.

Espoon kaupunki on savuton työpaikka. Tehtävän kuvaus: Monimuotoisessa Niittykummun koulussa resurssiopettajan tehtävät pääasiassa kaksikielisellä linjalla (englanti-suomi). Koulussamme jokainen pala on liikkuva, joten työtehtäviä tulee mahdollisesti myös suomenkielisellä yleisopetuksen linjalla ja montessoriopetuksen linjalla sekä mahdollisesti myös erityisopetuksen puolella (autismin kirjo). Resurssiopettajalle laaditaan oma lukujärjestyksensä, mutta tarvittaessa hän myös sijaistaa äkillistä poissaolijaa.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §: n tarkoittama rikosrekisteriote. Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä.

Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta.

Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus. Englannin kielen taidon osoittamiseksi hakijan tulee olla suorittanut yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (668/1994) ja asetuksen (669/1994) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe, ennen vuotta 2002 kuitenkin em. lain mukaan suoritetuissa tutkinnoissa tason seitsemän mukainen koe ja yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) ja valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) mukaisissa kielitutkinnoissa tason viisi mukainen koe tai yliopistossa vähintään 80 opintopisteen laajuiset opetuskielen opinnot tai ulkomailla opettajaksi pätevöityminen, joka on saanut Opetushallitukselta päätöksen kelpoisuudesta kyseessä olevaan opettajan tehtävään ja joka osoittaa suorittaneensa opettajankoulutuksensa englannin kielellä sellaisessa maassa, jonka virallinen kieli englanti on. Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, joustavaa ja kehitysmyönteistä työotetta.

Englanti-suomi -linjalla työskentelykieli on englanti, joten tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää kaksikielisen opettajan pätevyyttä. Arvostamme kokemusta yhteisopettajuudesta sekä Niittykummun koulun eri opetusmuotojen tuntemusta (kaksikielinen opetus, yleisopetus, montessoriopetus sekä erityisopetus autismin kirjo). Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Avointen Työpaikkojen Liittyvä ettäLuokanopettaja:

03Jul

Timl Rare Med Klassl Raruppgifter avointen työpaikkojen klo Kasvatuksen Koulutuksen Toimiala Perusopetus Perusopetuksen Alueelliset Palvelut Malmin Peruskoulu Helsinki. Kasvatuksen Koulutuksen Toimiala Perusopetus Perusopetuksen Alueelliset Palvelut Malmin Peruskoulu Helsinki oli avaamalla loistava ura tilaisuus ja avoimia työpaikkoja Timl Rare Med Klassl Raruppgifter asentoon. Tämä avointen työpaikkojen on avoinna uusia työpaikkoja hakijan alkaen 03 Jul, 2018. Lk:n luokanopettaja sijoittuu Talvelan toimipaikkaan (Talvelantie 1), jossa opetetaan luokkia 5-9. Luokanopettajan avoimen viran hoito lukuvuonna 2018 - 2019... ... Jatka lukemista -->

02Jul

Luokanopettaja Koulunjohtaja avointen työpaikkojen klo Neen Kunta Pälkäne. Neen Kunta Pälkäne oli avaamalla loistava ura tilaisuus ja avoimia työpaikkoja Luokanopettaja Koulunjohtaja asentoon. Tämä avointen työpaikkojen on avoinna uusia työpaikkoja hakijan alkaen 02 Jul, 2018. Pälkäneen kunta julistaa haettavaksi luokanopettajan (5.-6.lk) viran. Virka on määräaikainen ajalla 7.8.2018-31.7.2019 johtuen organisaatiomuutoksista.... ... Jatka lukemista -->


12Jul

Luokanopettaja Aikainen Haarajoen Koulu avointen työpaikkojen klo Rvenp Kaupunki . Rvenp Kaupunki oli avaamalla loistava ura tilaisuus ja avoimia työpaikkoja Luokanopettaja Aikainen Haarajoen Koulu asentoon. Tämä avointen työpaikkojen on avoinna uusia työpaikkoja hakijan alkaen 12 Jul, 2018. Pääkaupunkiseudun lähellä sijaitseva Järvenpää on yli 42 000 asukkaan kulttuurikaupunki, jonka palveluksessa on noin 2300 eri alojen ammattilaista. Kaupunki... ... Jatka lukemista -->


12Jul

Luokanopettaja Haarajoen Koulu Aikainen avointen työpaikkojen klo Rvenp Kaupunki . Rvenp Kaupunki oli avaamalla loistava ura tilaisuus ja avoimia työpaikkoja Luokanopettaja Haarajoen Koulu Aikainen asentoon. Tämä avointen työpaikkojen on avoinna uusia työpaikkoja hakijan alkaen 12 Jul, 2018. Pääkaupunkiseudun lähellä sijaitseva Järvenpää on yli 42 000 asukkaan kulttuurikaupunki, jonka palveluksessa on noin 2300 eri alojen ammattilaista. Kaupunki... ... Jatka lukemista -->


15Jun

Projektitutkija avointen työpaikkojen klo Turun Yliopisto Turku. Turun Yliopisto Turku oli avaamalla loistava ura tilaisuus ja avoimia työpaikkoja Projektitutkija asentoon. Tämä avointen työpaikkojen on avoinna uusia työpaikkoja hakijan alkaen 15 Jun, 2018. Luokanopettaja, aineenopettaja tai muu käyttäytymistieteellinen tutkinto. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on haettavana projektitutkijan... ... Jatka lukemista -->