12 Jan

Maksatusasiantuntija Avointen Työpaikkojen klo Yhtiö

Tehtävänimike
Maksatusasiantuntija
Yhtiö
Yhtiö
Sijainti
Aloittamispäivän
12 Jan, 2018 30+ days ago

Yhtiö tarvitaan kiireellisesti seuraavien asennossa varten Maksatusasiantuntija. Lue tämä työpaikkailmoitukseen huolellisesti ennen hakemista. On olemassa joitakin pätevyys, kokemuksia ja taitovaatimuksia että työnantajat tarvitsevat. Tarkista onko urasi historia sopivat nämä vaatimukset? Varmistaa ymmärrät roolin haette ja tarkistaa, jos se sopii kanssa ammattitaitoa ja pätevyys.

Seurata verkossa suuntiin, suorittaa kaikki tarvittavat kentät, ja antaa kaikki asiaan liittyvät tiedot, jotta hakemuksesi oli toimitettava asianmukaisesti. Kun klikkaat 'Apply this Job' -painiketta (avautuvat uuteen ikkunaan) te ryhdytään hakulomakkeen. Täällä pyydetään antamaan henkilökohtaisia ja yhteystiedot, vastaamaan työhön liittyviin kysymyksiin, ja miten täytät avain valintakriteerit.

Maksatusasiantuntija Avointen Työpaikkojen klo Yhtiö Työpaikka Yksityiskohdat:

Tehtävänkuvaan sisältyy pääasiassa Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettujen yritystukihankkeiden ja/tai Euroopan sosiaalirahastosta osarahoitettujen kehittämishankkeiden maksuhakemusten käsittely, haettujen kustannusten tukikelpoisuuden tarkastaminen, tuensaajan luona tehtävät tarkastukset, maksupäätösten valmistelu ja esittely, asiakasneuvonta sekä muut maksatukseen liittyvät tehtävät.
Tehtävään voidaan myöhemmin sisällyttää myös muiden rahoitus- ja tukimuotojen mukaisia maksatustehtäviä.

Tehtävä sijoittuu ensisijaisesti Joensuuhun, mutta sijoituspaikkana voi olla myös Kuopio.
Hakijaa pyydetään esittämään sijoituspaikkaa koskeva toiveensa hakemuksessa.

Hakijalta odotamme:

Tehtävässä on eduksi EU-rahoituksen ja -säännösten, tietojärjestelmien, yritystukien ja hankehallinnoinnin tuntemus.

Hakijalta odotamme liiketaloudellista näkemystä, taloushallinnon ja kirjanpidon hyvää osaamista sekä kirjanpitoasiakirjojen tulkintataitoa.

Tehtävässä onnistuminen edellyttää joustavaa työskentelyotetta ja uusien toimintamallien omaksumiskykyä sekä hyviä asiakaspalvelutaitoja. Verkostomainen työskentelytapa edellyttää yhteistyökykyä ja ryhmätyötaitoja sekä valmiutta ottaa haasteita vastaan koko toimialueella.

Odotamme hakijalta tehtävään hyvin soveltuvaa ja sitä tukevaa työkokemusta. Tehtävän hoitamisessa on eduksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto.

Luemme eduksi:

Hakijan eduksi katsotaan Itä-Suomen yritys- ja hanketoiminnan tuntemus.

Muut tehtävään liittyvät tiedot:

Tehtävä edellyttää matkustamista pääasiassa Itä-Suomessa

Palkkauksen peruste:

Tehtävä sijoittuu ELY-keskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 07. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta 2592,04 sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta palkanosasta (5-45%). Palkkauksessa otetaan huomioon palkkausjärjestelmän siirtymäkauden säännökset.


  • Yhtiö: Yhtiö
  • Lisätty: 30+ days ago

Avointen Työpaikkojen Liittyvä ettäMaksatusasiantuntija: